Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

RODZAJNIKI


RODZAJNIK OKREŚLONY

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Liczba pojedyńcza

EL

LA

Liczba mnoga

LOS

LASRODZAJNIK NIEOKREŚLONY

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Liczba pojedyńcza

UN

UNA

Liczba mnoga

UNOS

UNASPRZYIMEK + RODZAJNIK OKREŚLONY W RODZAJU MĘSKIM przyjmuje skróconą formę:

A + EL = AL

DE + EL = DELAL + bezokolicznik = cuando (w momencie kiedy) + czas teraźniejszy lub przeszły.

Al hablar =

Kiedy mówię =

cuando habla/cuando hablaba.

kiedy (on) mówi / mówił.


Rodzajnik żeński "la" zostaje zastąpiony przez rodzajnik męski "el" w przypadku kiedy rzeczownik rozpoczyna się na akcentowane "a".


El agua

woda

El águila

orzeł


Zasada ta nie odnosi się do przykładów "la acción" czy "la administración", ponieważ akcentowane nie jest początkowe "a", lecz końcówka "ón".