Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

ZASTOSOWANIE RODZAJNIKA OKREŚLONEGO


Używamy rodzajnika określonego:

Nie używamy rodzajnika określonego (rzeczownik bez rodzajnika):

 • Przed tytułami naukowymi i zwrotami grzecznościowymi:

El Sr. Pérez, el Dr. Martín

 • Przed imionami:

José, Juan

 • Przed zwrotami grzecznościowymi w formie bezpośredniej:

Mire esto, señor Gómez.

Proszę spojrzeć, Panie Gómez.

 • Przed nazwami państw (ale nie wszystkimi):

(La) Argentina, (La) China, (La) India, (El) Japón, (Los) Estados Unidos


 • Przed nazwami niektórych miast:

La Habana, La Paz, El Cairo

 • Przed nazwami państw przy których występuje przymiotnik: La Suiza alemana, La alegre Barcelona. niemiecka Szwajcaria, wesoła Barcelona
 • Przed nazwami niektórych państw:

Alemania, España

Niemcy, Hiszpania

 • Przed nazwami dni tygodnia:

El lunes es fiesta.

W Poniedziałek jest uroczystość/dzień świąteczny.


 • Przy określaniu czasu lub okresu czasu:

El año pasado, la próxima semana, a las 2 en punto

W zeszłym roku, w następny tydzień, o godzinie drugiej

 • Przed nazwami dni tygodnia po czasowniku "być":

Hoy es martes.

Dzisiaj jest Wtorek.

 • Przed rzeczownikami abstrakcyjnymi:

La música, el arte

Muzyka, sztuka

 • Przed nazwami części ciała po czasowniku "mieć":

Tienes los ojos azules.

Masz niebieskie oczy.

 • Przed nazwami instrumentów muzycznych i przed nazwami poszczególnych sportów.

Él toca la guitarra.

On gra na gitarze.

Juega al tenis.

On gra w tenisa.

 • Przed nazwami drużyn piłkarskich:

El Manchester

El Real Madrid

Drużyna Real Madrid

 • Przed nazwami środków transportu z przyimkiem "en":

Voy en tren.

Jadę pociągiem.

Viajo en avión.

Podróżuję samolotem.