Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

ALFABET I ZNAKI INTERPUNKCYJNE


A

a

J

jota

R

erre

B

be

K

ka

S

ese

C

ce

L

ele

T

te

D

de

M

eme

U

u

E

e

N

ene

V

uve

F

efe

Ñ

eñe

W

uve doble

G

ge

O

o

X

equis

H

ache

P

pe

Y

ye

I

i

Q

ku

Z

cetaZnaki interpunkcyjne:

@ arroba : dos puntos
. punto ; punto y coma
´ acento ... puntos suspensivos
- guión medio _ guión bajo
ü diéresis / barra
"   " comillas ¡   ! signos de exclamación
¿   ? signos de interrogación (   ) paréntesis

Przykład:

Mój adres internetowy:

office @ (arroba) GranCanariaSchool. (punto) com

- W zdaniach pytających oraz wykrzyknikowych pytajnik oraz wykrzyknik stawiamy przed (odwrócony pytajnik lub wykrzyknik) i po zakończeniu zdania (pytajnik lub wykrzyknik w normalnej pozycji).

¿Quién eres?

Kim jesteś?

¡Viva España!

Niech żyje Hiszpania!


- W sylabach "gue" oraz "gui" litera "U" jest wymawiana tylko, jeżeli znajduje się nad nią znak ¨ (diéresis).

Pingüino

Pingwin

Vergüenza

Wstyd


PARTir