Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

ZASADY WYMOWY  W JĘZYKU HISZPAŃSKIM


W jezyku hiszpańskim występuje 5 samogłosek, które zawsze wymawia się w ten sam sposób, a kiedy występują obok siebie każda z nich zachowuje własną wymowę.


A

E

I

O

U

K:

CA

QUE

QUI

CO

CU

Z:

ZA

CE

CI

ZO

ZU

G:

GA

GUE

GUI

GO

GU

J:

JA

JE, GE

JI, GI

JO

JU- W sylabach gue oraz gui litera U jest wymawiana tylko jeżeli znajduje się nad nią znak ¨ (diéresis):

cigüeña

żuraw

pingüino

pingwin

vergüenza

wstyd


- Q pojawia się tylko w sylabach que oraz qui  (ke, ki):

¿Qué?

Co?

¿Quién?

Kto?


- K wymawia się w ten sam sposób co Q, ale znajduje się jedynie w słowach obcego pochodzenia:

Kilo

Kilómetro

Pekin

Irak


- Z nigdy nie występuje przed E oraz I. Wyjątki:

zig-zag

zyg-zag

zeta

zet

zipizape

harmider

zinc

cynk


- H zawsze jest nieme:

hoy

dzisiaj

haber

być, czasownik posiłkowy

- H wystepujące po C jest wymawiane w nieco inny sposób:

Che Guevara lub cha-cha-cha

- V wymawia sie podobnie do B:

Vivo en Barcelona.

Mieszkam w Barcelonie.


- R na początku wyrazu lub po spółgłoskach N lub I wymawia się w w mocny sposób, podobnie jak RR wystepujące w środku wyrazu. W innym wypadku R wymawia się słabo, tj. pero (ale).

rata

szczur

Enrique

Henryk

alrededor

naokoło

perro

pies


- LL wymawia się podobnie do Y występującego przed samogłoską:

Yo vivo en Sevilla.

Ja mieszkam w Sewilli.

 

- Dwie identyczne spółgłoski nigdy nie występują razem, np. "pp", "ss", czy "tt" z wyjątkiem CC które wymawia się jak "ks":

lección (leksion)

 

oraz z wyjątkiem NN w przypadku kiedy przedrostek IN występuje przed samogłoską N.

innecesario

niepotrzebny