Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

Szyk wyrazów w zdaniu: zdania w stronie czynnej i biernej


Jeżeli w zdaniu czynność wyrażana przez czasownik jest wykonywana przez podmiot, to jest to zdanie w stronie czynnej (podmiot jest wykonawcą czynności, a dopełnienie jej odbiorcą). Natomiast jeżeli podmiot staje sie odbiorcą czynności, a dopełnienie jej wykonawcą, to jest to zdanie w stronie biernej.A. ZDANIA W STRONIE CZYNNEJ:


Z rzeczownikami:


Podmiot

Czasownik

Dopełnienie bliższe

Dopełnienie dalsze

Przysłówek miejsca

El profesor

da

el libro

al alumno

en la clase.

Nauczyciel

wręcza/daje

książkę

uczniowi

w klasie.

Nauczyciel daje książkę uczniowi w klasie.


Podmiot

Dopełnienie bliższe

Czasownik

Dopełnienie dalsze

Przysłówek miejsca

El profesor

lo

da

al alumno

en la clase.

Nauczyciel

to (książkę)

daje

uczniowi

w klasie.

Nauczyciel daje to uczniowi w klasie.


Z zaimkiem w dopełnieniu dalszym:


Podmiot

Dopełnienie dalsze

Czasownik

Dopełnienie bliższe

Przysłówek miejsca

El profesor

le

da

el libro

en la clase.

Nauczyciel

jemu/jej (uczniowi)

daje

książkę

w klasie.

Nauczyciel daje jej książkę w klasie.Z zaimkiem w dopełnieniu bliższym oraz dalszym. Le (jemu/jej) zamienia się w se kiedy stosujemy zarówno dopełnienie bliższe jak i dalsze:


Podmiot

Dopełnienie dalsze

Dopełnienie bliższe

Czasownik

Przysłówek miejsca

El profesor

se

lo

da

en la clase.

Nauczyciel

jemu/jej (uczniowi)

to (książkę)

daje

w klasie.

Nauczyciel wręcza jej to w klasie.


- W zdaniu przeczącym partykuła NO (nie) występuje zawsze po podmiocie:

El profesor NO da el libro al alumo.

El profesor NO lo da al alumno.

El profesor NO le da el libro.

El profesor NO se lo da.

Nauczyciel nie daje książki uczniowi.

Nauczyciel nie daje tego uczniowi.

Nauczyciel nie daje mu/jej książki.

Nauczyciel nie daje mu/jej tego.


Jeżeli w zdaniu występują dwa czasowniki (czasownik w trybie oznajmującym Indicativo, bezokolicznik Infinitivo lub imiesłów przysłówkowy Gerundio), dopełnienie stawia się przy bezokoliczniku lub przy imiesłowie przysłówkowym tworząc nowy wyraz (czasownik i zaimek łączą się).


We wszystkich przypadkach dopełnienie dalsze zawsze występuje przed dopełnieniem bliższym.

El profesor (no) quiere darlo al alumno.

El profesor (no) quiere darle el libro.

El profesor (no) quiere dárselo.

lub (no) se lo quiere dar.

lub (no) le quiere dar.

lub (no) lo quiere dar.B. ZDANIA W STRONIE BIERNEJ:


Strona czynna:

Podmiot

Czasownik

Dopełnienie bliższe

El profesor

Nauczyciel

escribe

pisze

el libro.

książkę.

Strona bierna:

Podmiot

Czasownik

Przyimek

Dopełnienie

El libro

Książka

es escrito

jest pisana

por

przez

el profesor.

nauczyciela.