Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

ZASADY AKCENTOWANIA W JĘZYKU HISZPAŃSKIM


Akcent stawiamy na jednej z samogłosek sylaby:

- Na ostatniej sylabie, jeżeli wyraźnie słyszymy akcent, a słowo kończy się na:

- N:

leerán

będą czytać

jamón

szynka

serán

będą

- S:

leerás

będziesz czytać

jamás

nigdy

verás

zobaczysz

- SAMOGŁOSKĘ:

leerá

będzie czytał

papá

tata

tomó

wziął/wypił

- Na przedostatniej sylabie jeżeli wyraźnie słyszymy akcent, a słowo kończy się na spółgłoskę (oprócz N i S).

lápiz

ołówek

fácil

łatwy/a

difícil

trudny/a

mármol

marmur

- Na trzecią sylabę od końca jeżeli wyraźnie słyszymy akcent.

último

ostatni

número

numer

práctico

praktyczny

dígamelo

proszę mi to powiedzieć


Pozostałe reguły akcentowania

Niektóre wyrazy składające się z jednej lub dwóch sylab posiadają widoczny akcent w celu wyróżnienia od innych słów o identycznej pisowni, ale odmiennym znaczeniu.


Él

Más

Aún

od czasownika "dar"

zaimek osobowy

przysłówek w st.wyższym

zaimek osobowy

zaimek wyst. po przyimku

od czasownika "saber"

rzeczownik

potwierdzenie oraz zaimek

przysłówek

proszę dać

on

więcej

ty

(dla) mnie

wiem

herbata

tak; sobie

jeszcze

De

El

Mas

Tu

Mi

Se

Te

Si

Aun

przyimek dzierżawczy

rodzajnik określony męski

"Pero"

zaimek dzierżawczy

zaimek dzierżawczy

zaimek

zaimek

spójnik

"incluso"

przyimek określający przynależność (casa de Juan - dom Juana)

el padre - ojciec

ale

twój

mój

jemu/jej; się

cię; tobie

jeśli

nawet

UWAGA: wszystkie zaimki pytające posiadają akcent:

¿Qué? Co?, ¿Dónde? Gdzie?, ¿Quién? Kto?...itd.

- Jeżeli mocna samogłoska (A, E, O) tworzy dyftong ze słabą samogłoską (I, U), akcent stawiamy nad mocną samogłoską.

salió

wyszedł/wyszła

huésped

gość

tomáis

bierzecie/pijecie

  - Jeżeli słaba samogłoska (I, U) nie tworzy dyftongu z mocną samogłoską (A, E, O), akcent stawiamy nad słabą samogłoską.

el maíz

kukurydza

las raíces

korzenie