Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

RZECZOWNIK: RODZAJ GRAMATYCZNY


Rodzaj męski


- Jeżeli wyraz kończy sie na literę O:

el cuadro

obraz

el libro

książka

 

Wyjątki: la mano (dłoń) oraz słowa kończące się na literę A, ale zostały skrócone:

La foto

(od fotografía)

zdjęcie

La moto

(od motocicleta)

motor

La radio

(od radiofonía)

radio

  - Wszystkie rzeczowniki kończące się na: E, I, U, J, L, N, R, S, T:

El pie

stopa
el reloj

zegarek
El papel

kartka
el pan

chleb
El amor

miłość


 

- Jeżeli wyraz kończy sie na A:


la mesa

stół

la cama

łóżko

  Wyjątki : el día, el mapa... itd. Zobacz listę wyjątków poniżej:

el día

el mapa

el clima

el problema

el tema

el aroma

el reuma

el fantasma

el planeta

el diploma

el poeta

el drama

el sistema

el idioma

el sofá

el crucigrama

el programa

el telegrama

dzień

mapa

klimat

problem

temat

aromat

reumatyzm

duch

planeta

dyplom

poeta

dramat

system

jezyk (np. obcy)

sofa

krzyżówka

program

telegram


- Wszystkie rzeczowniki kończące sie na:

-D

la ciudad

miasto

-Z

la actriz

aktorka

-CIÓN

la nación

 


Wyrazy które mają identyczną formę w liczbie pojedyńczej i w liczbie mnogiej (zmienia się jedynie rodzajnik przed rzeczownikiem):


- Jeżeli kończą się na -ISTA:

El / la turista

El / la dentista

El / la pianista

El / la artista

turysta/turystka

dentysta/dentystka

pianista/pianistka

 

- Wyrazy takie jak:


El / la testigo

El / la homicida

El / la imbécil

El / la joven

świadek

zabójca/zabójczyni

idiota/idiotka

młoda osoba


- Reczowniki kończące sie na -ANTE lub -ENTE:


El / la estudiante

El / la cliente

student/studentka

klient/klientka


- Niektóre rzeczowniki zmieniają znaczenie wraz ze zmianą rodzajnika:


El frente El cura El cometa El capital El cólera

przód ksiądz kometa duża litera cholera (choroba)

La frente La cura La cometa La capital La cólera

czoło

lekarstwo latawiec stolica furia, wściekłość


Niektóre rzeczowniki przyjmują rodzajnik męski tylko w liczbie pojedyńczej:


El agua clara

przejrzysta woda

ale w liczbie mnogiej:

Las aguas claras

przejrzyste wody

Rodzaj żeński niektórych rzeczowników tworzymy poprzez dodanie przyrostków:


-ESA

el conde

la condesa

hrabia/hrabina

-ISA

el poeta

la poetisa

poeta/poetka

-IZ

el actor

la actriz

aktor/aktorka

-INA

el héroe

la heroína

bohater/bohaterka


Niektóre rzeczowniki mają zupełnie odmienną formę w rodzaju męskim i żeńskim (podobnie jak w języku polskim):


Padre - Madre

tata - mama

Caballo - Yegua

koń - klacz

Padrino - Madrina

ojciec chrzestny - matka chrzestna

Buey - Vaca

wół - krowa

Marido - Mujer (esposa)

mąż - żona

Hombre - Mujer

mężczyzna - kobieta

Yerno - Nuera

zięć - synowa

Jinete - Amazona

jeździec - Amazonka

Varón - Hembra

samiec - samica

Carnero - Oveja

baran - owca