Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.


Zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczownika są identyczne jak w przypadku przymiotników.

1. Jeżeli wyraz kończy się na nieakcentowaną samogłoskę dodajemy S.


perro - perros

pies - psy

 

2. Jeżeli wyraz kończy się na spółgłoskę lub akcentowane I lub U, dodajemy ES.


mantel - manteles

obrus - obrusy

rubí - rubíes

rubin - rubiny

tabú - tabúes

tabu (w języku polskim tylko liczba pojedyńcza)

3. Jeżeli wyraz kończy się na Z przechodzi ono w C tworząc liczbę mnogą.

lápiz - lápices

ołówek - ołówki

 

4. Jeżeli wyraz kończy się na S, forma w liczbie mnogiej pozostaje taka sama jak w liczbie pojedyńczej.

el / los lunes

Poniedziałek/Poniedziałki

la / las dosis

dawka/dawki

la / las tesis

teza/tezy

el / los caos

chaos

el / los atlas

atlas/atlasy

el / los paraguas

parasolka/parasolki

Wyjątek: gas - gases: gaz - gazy

 

5. W niektórych rzeczownikach, w liczbie mnogiej zmianie ulega akcentowana sylaba.


carácter - caracteres

charakter - charaktery


6. Niektóre reczowniki w liczbie mnogiej zawierają zarówno rodzaj męski jak i żeński.

los padres = el padre y la madre

rodzice = ojciec i matka


7. Niektóre rzeczowniki występują jedynie w liczbie mnogiej.


las gafas

okulary

las afueras

przedmieścia

los gemelos

lornetka


8. Niektóre rzeczowniki posiadają formę w liczbie pojedyńczej i w liczbie mnogiej zachowując przy tym to samo znaczenie.

el pantalón - los pantalones

spodnie (para spodni)