Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

ZAIMKI


ZAIMKI OSOBOWE

ZAIMKI DOPEŁNIENIA DALSZEGO

ZAIMKI DOPEŁNIENIA BLIŻSZE

ZAIMKI ZWROTNE

ZAIMKI Z PRZYIMKAMI

ZAIMKI DZIERŻAWCZE (o funkcji rzeczownika)

PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE (zawsze przed rzeczownikiem)

Yo
 
 
Él
Ella
Vd.
 
Nosotros/as
 
Vosotros/as
 
Ellos
Ellas
Vds.
Me
 
Te
 
 
} Le (se)
 
 
Nos
 
Os
 
 
} Les (se)
Me
 
Te
 

			
Lo
La
Lo/La
 
Nos
 
Os
 
Los
Las
Los/Las
Me
 
Te
 
 

			
} Se
 
 

			
Nos
 
Os
 
 

			

			
} Se
 
Ti
 

			
Él (ello)
Ella
Vd.
 

			
Nosotros/as
 
Vosotros/as
 

			
Ellos
Ellas
Vds.
Mío/a/s
 
Tuyo/a/s
 
 

			

			
} Suyo/a/s
 
 
Nuestro/a/s
 
Vuestro-a/s
 
 

			

			
} Suyo/a/s
Mi-s
 
Tu-s
 
 

			

			
} Su-s
 
 
Nuestro-a/s
 
Vuestro-a/s
 
 

			

			
} Su-s


1. Zaimki osobowe (o funkcji podmiotu): ja, ty, on/ona, my, wy, oni/one oraz formy grzecznościowe /i, Państwo).

- tú uraz él posiadają akcent w celu odróżnienia od form tu (twoje) oraz el (rodzajnik określony męski).


Tú tomas tu libro.

Ty bierzesz twoją książkę.

- W praktyce zaimki osobowe nie są stosowane często, ponieważ końcówki odmienionych czasowników świadczą już o rodzaju podmiotu w zdaniu (z wyjątkiem

(Yo) salgo de casa.

(Ja) wychodzę z domu.


- Zaimki osobowe stosujemy, aby podkreślić podmiot w zdaniu.

Yo lo haré, no tú.

Ja ro zrobię, nie ty.


2. Zaimki dopełnienia dalszego: mnie, tobie, jemu/jej, nam, wam, im.

- LE oraz LES zastępujemy SE przed zaimkami dopełnienia bliższego LO, LA, LOS, LAS.

Se lo diré mañana.

Powiem mu to jutro.


3. Zaimki dopełnienia bliższego: mnie, ciebie, jego/ją, nas, was, ich/je.

Mi amigo está aquí, lo veo.

Mis amigos están aquí, los veo.

Mi amiga está aquí, la veo.

Mis amigas están aquí, las veo.

Mój chłopak jest tutaj. Widzę go.

Moi przyjaciele są tutaj. Widzę ich.

Moja dziewczyna jest tutaj. Widzę ją.

Moje przyjaciółki są tutaj. Widzę je.

4. Zaimki zwrotne: się, siebie, sobie, sobą.

- Bezokolicznik czasowników zwrotnych składa się z czasownika w bezokoliczniku oraz przyrostka w formie zaimka zwrotnego 3. osoby SE, z którą tworzy wyraz (pisany łącznie).

lavarse, mirarse

myć się, patrzeć na (samego) siebie

5. Zaimki osobowe z przyimkami: dla mnie, dla ciebie...itd.

- ÉL, ELLA, UD. oraz ich odpowiedniki w liczbie mnogiej, zastepujemy SÍ, jeżeli podmiot i dopełnienie są identyczne.

Él lo toma para sí (para él, ella, etc. mismo/a).

Ella lee el libro para sí misma.

On weźmie to dla siebie.

Ona czyta książkę dla siebie (samej).

 

- posiada akcent w celu odróżnienia od formy spójnika stosowanego w trybie warunkowym (Condicional) SI (jeśli).

- Przyimek CON (z) przed MÍ, TI oraz SÍ zastępujemy: conmigo, contigo, consigo.

- ELLO oznacza rzecz niezidentyfikowaną (to).

Hablo de ello.

Mówię o tym.

- Uwaga: Konstrukcji A + zaimek osobowy (przyimek + zaimek), towarzyszy zaimek osobowy w dopełnieniu dalszym w tej samej osobie. Powtórzenie to stosuje się często w celu podkreślenia podmiotu. W tym przypadku, użycie przyimka z zaimkiem jest opcjonalne, podczas gdy zaimek dopełnienia dalszego musi być zastosowany.

A mí, me gusta el mar

Lubię morze.

A ti, te veo todos los días.

Codziennie cię widuję.

6. Zaimki dzierżawcze: moje, twoje. jego/jej, nasze, wasze, ich. Zaimkom dzierżawczym mogą towarzyszyć rodzajniki określone: el mío, la mía, los míos, las mías.

- Zaimki dzierżawcze wraz z rodzajnikami zastępują rzeczowniki. Zaimki dzierżawcze bez rodzajników stawia sie po rzeczownikach.

Tu coche es rojo, el mío es blanco.

Twój samochód jest czerwony, a mój biały.

Twój samochód jest czerwony, mój jest biały.

¡Dios mío! Mój Boże!


7. Przymiotniki dzierżawcze: mój, twój, jego/jej, nasz, Mój Boże! wasz, ich.

- Wystepują przed rzeczownikami.

Mi jardín

Mój ogród

- MI, TU, SU mają identyczną formę dla rodzaju męskiego i żeńskiego.

Tu padre y tu madre.

Twój ojciec i twoja matka.Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego oraz zaimki zwrotne: pozycja w zdaniu..


1. Po czasowniku tworząc z nim cały wyraz i w przypadku kiedy zaimkowi towarzyszy:

- Bezokolicznik (Infinitivo):

darle

dać mu/jej

verlo

widzieć to

levantarse

podnieść się (z łóżka)

- Imiesłów przysłówkowy (Gerundio):

dándole

dając mu/jej

viéndolo

widząc to

levantándose

podnosząc się

 

- Forma rozkazująca czasownika (Imperativo):

dale

daj mu/jej

véanlo

proszę to zobaczyć

levántese

proszę się podnieść

2. Przed czasownikiem (nie łącząc się z nim), jeżeli zaimkowi towarzyszy odmieniona forma czasownika:

te doy, lo miró, te levantarías

daję ci, patrzył na to, podniósłbyś się

3. W przypadku, kiedy mamy do czynienia zarówno z zaimkiem dopełnienia bliższego jak i dalszego, pierwszeństwo ma zaimek dopełnienia dalszego.

dárselo

dać mu to

dándomelo

dając mi to

dánoslas

daj nam je

se lo digo

mówię to jemu

nos las traerá

przyniesie je nam

4. Jeżeli w zdaniu występuje czasownik w trybie oznajmującym (Indicativo) lub imiesłów przysłówkowy (Gerundio) oraz inny w bezokoliczniku (Infinitivo), ich pozycja w zdaniu będzie wyglądała nastepująco:

 

- Po bezokoliczniku (lub Gerundio) zaimek będzie miał formę przyrostka tworząc z czasownikiem cały wyraz:

Quiero dártelo.

Chcę ci to dać.

- Przed odmienionym czasownikiem w trybie oznajmujacym lub w trybie warunkowym, możemy postawić zaimek również przed czasownikiem.

Te lo quiero dar.

Chcę ci to dać.