Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

ZAIMKI ORAZ PRZYMIOTNIKI WSKAZUJĄCE


blisko nas

w pewnej odległości od nas

daleko od nas

Rzeczowniki w rodzaju męskim

ESTE / OS

to / te

ESE / OS

tamto / tamte

AQUEL / LOS

tamto / tamte

Reczowniki w rodzaju żeńskim

ESTA / S

ta / te

ESA / S

tamta / tamte

AQUELLA / S

tamta / tamte

Przedmioty niezidentyfikowane

ESTO

to

ESO

tamto

AQUELLO

tamto

 

- Zaimek wskazujący zastępuje rzeczownik.

Esta me gusta.

Ta mi się podoba.


- Przymiotnik wskazujący stawiamy przed rzeczownikiem.

Ese libro me gusta.

Tamta książka mi się podoba.


- Zaimkom i przymiotnikom wskazującym często towarzyszą przysłówki miejsca.

Aquí (este)

Ahí (ese)

Allí (aquel)

Tutaj (to)

Tam (tamto)

Tam (tamto)

 

- Zaimki wskazujące w formie neutralnej określają niezidentyfikowane przedmioty (zarówno w liczbie pojedyńczej jak i w liczbie mnogiej).

¿Qué es esto?

¿Qué es eso?

Co to jest (tutaj)?

Co to jest (tam)?

 

- Zaimek osobowy ello ma podobną funkcję do zaimka wskazującego w formie neutralnej esto.

Ello es verdad

Por ello

= eso es verdad

= por eso

To prawda.

(Właśnie) dlatego.

PARTir