Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

ZAIMKI WZGLĘDNE


QUE

kto

który

- Może odnosić się do podmiotu lub dopełnienia oraz może mu towarzyszyć przyimek lub rodzajnik określony (él, la, los, las).

- Ma niezmienną formę i stosuje się go zarówno w odniesieniu do rodzaju męskiego jak i żeńskiego, w odniesieniu do osób, przedmiotów i zwierząt.

El hombre que viene.

La mujer que va.

El perro que veo.

Las peras que como.

El hombre para el que trabajo.

Mężczyzna który przychodzi.

Kobieta która idzie.

Pies którego widzę.

Gruszki które jem.

Mężczyzna dla którego pracuję.

El / La

CUAL

 

Los / Las

CUALES

który

- Towarzyszy mu zawsze rodzajnik określony, który dodatkowo może poprzedzać przyimek.

- Używany w odniesieniu do osób i przedmiotów.

- Po rzeczowniku można zastosowac zarówno zaimek QUE lub CUAL.

La casa en la cual (en la que) vivo.

Dom w którym mieszkam.

QUIEN/ES

kto

- Tylko w odniesieniu do osób.

- Może go poprzedzać przyimek.

- Może być zastąpiony przez QUE lub CUAL, jeżeli towarzyszy mu przyimek lub rodzajnik określony.

El hombre con quien (con el que, con el cual) hablo es mi primo.

Mężczyzna z którym rozmawiam jest moim kuzynem.

LO QUE

to co

- Jest stosowany jako forma neutralna = la cosa que (rzecz która, to co)

Esto es lo que quiero.

To jest to czego chcę.

 

CUYO/A / S

czyj

- W odniesieniu do przynależności.

- Ma identyczne znaczenie (w rodzaju męskim i w liczbie pojedyńczej) co DE QUE, DEL CUAL, DE QUIEN.

- Używany w odniesieniu do osób i przedmiotów.

- Rodzaj i liczba zależy od rzeczownika oznaczającego posiadany przedmiot i nie od rzeczownika oznaczającego osobę posiadającą.

El hombre cuyas hijas conozco es inglés.

Mężczyzna, którego córki znam osobiście, jest Anglikiem.

 

CUANTO

wszystko

tyle ile

- W odniesieniu do ilości.

Todo lo que (wszystko) lub tanto como (tyle ile) mają to samo znaczenie co cuanto.

Gasto cuanto (todo lo que) quiero.

lub

Gasto tanto como quiero.

Wydaje tyle ile mam ochotę.

DONDE

gdzie

- W odniesieniu do miejsca.

- Ma to samo znaczenie co el lugar en que (miejsce gdzie)

Fue en Madrid donde nació.

To zdarzyło sie w Madrycie, gdzie się urodził.

PARTir