Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.


ALGO

coś

- W zdaniach oznajmujących i pytajacych.

¿Hay algo aquí?

Sí, hay algo.

Jest tu coś?

Tak, coś jest.

NADA

nic

- W zdaniach przeczących.

- Przed czasownikiem towarzyszy mu partykuła NO.

Nada hay lub No hay nada.

Nie ma (nic).

ALGUIEN

ktoś

- W odniesieniu do osób w zdaniach oznajmujących i pytających.

¿Hay alguien aquí? Sí, hay alguien.

Jest tu ktoś? Tak, ktoś jest.

NADIE

nikt

- W odniesieniu do osób w zdaniach przeczących.

- Przed czasownikiem towarzyszy mu partykuła NO.

Nadie lo dice lub No lo dice nadie.

Nikt tego nie mówi.

ALGUNO-A/S

jakieś

 niektóre

- W odniesieniu do osób i przedmiotów w zdaniach oznajmujących i pytających.

- Odmienia się w zależności od liczby oraz rodzaju rzeczownika.

¿Tienes algunos libros?

Sí, tengo algunos.

Masz jakieś książki? Tak, jakieś mam.

- Forma liczby mnogiej algunos/as może być zastąpiona przez unos/as.

NINGUNO-A/S

nikogo

żadnego

- W odniesieniu do osób i przedmiotów w zdaniach przeczących.

- Przed czasownikiem towarzyszy mu partykuła NO.

- Odmienia się w zależności od liczby oraz rodzaju rzeczownika.

Ninguno estaba allí.

lub

Allí no estaba ninguno.

Nikogo tam nie było.

Nie było tam nikogo.


- Alguno oraz ninguno o funkcji przymiotników w rodzaju męskim, przed rzeczownikami tracą końcówkę O.

¿Tiene algún plan?

No tengo ningún libro.

Ma (on/ona/Pan/i) jakiś plan?

Nie mam żadnej książki.

CADA

każdy

- Forma nigdy nie ulega zmianie, ale w postaci zaimka może przybrać formę cada uno lub cada una.

- Występuje zawsze przed rzeczownikiem.

Cada alumno tiene un libro.

Cada chica tiene un sombrero.

Każdy uczeń ma książkę.

Każda dziewczyna ma kapelusz.

SE

(mówi) się...

- Forma niezmienna.

- Se + odmieniony w czasie teraźniejszym Presente czasownik, stanowi formę bezosobową czasownika.

Se dice que llegará pronto.

Mówi się, że przyjedzie wkrótce.

CUALQUIERA

jakikolwiek

którykolwiek

- Forma niezmienna.

- Przed rzeczownikiem (przyjmując funkcje przymiotnika) traci końcówkę A.

Cualquier hombre.

Cualquier mujer.

Jakikolwiek mężczyzna.

Którakolwiek kobieta.

VARIOS-A/S

kilka

Tiene varios hijos y varias hijas.

Ma kilka synów i kilka córek.

TAL-TALES

taki

No hablo con tales personas.

Nie rozmawiam z takimi ludźmi.

MUCHO-A/S

wiele

Muchos lo quieren así.

Wiele ludzi chce właśnie tak.

POCO-A/S

mało

niewiele

Tengo pocas amigas extranjeras.

Mam niewiele koleżanek z zagranicy.

BASTANTE-S

wystarczający

Tengo bastante dinero.

Mam wystarczającą ilość pieniędzy.

OTROS-A/S

inny

- Może mu towarzyszyć rodzajnik określony, ale nigdy rodzajnik nieokreślony.

Uno dijo sí, el otro dijo no.

Jeden powiedział tak, inny powiedział nie.

MISMO-A/S

ta sama (identyczna)

Hace el mismo trabajo cada día.

Codziennie wykonuje tą sama pracę.

CIERTO-A/S

pewny

Tenemos ciertos problemas.

Mamy pewne problemy.

TODO-A/S

wszystko wszyscy

Todos estuvieron de acuerdo.

Wszyscy sie zgodzili.

PARTir