Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW: STOPIEŃ NAJWYŻSZY


Względny:


El, la, los, las MÁS..... DE

Es el más alto de todos.

Jest najwyższy ze wszystkich.

El, la, los, las MENOS.. DE

Es la menos lista del grupo.

Ona jest najmniej inteligentna z grupy.


- Jeżeli w zdaniu pojawia się rzeczownik przyjmie on pozycję po rodzajniku.

Es la ciudad más grande del mundo.

To największe miasto na świecie.


Absolutny:


Muy + Przymiotnik

La casa es muy vieja.

Dom jest bardzo stary.

lub

Przymiotnik + ÍSIMO / A / S

La casa es viejísima.

Dom jest bardzo stary.


- Przysłówek MUY może być zastąpiony przez super lub enormemente.

Es enormemente rico.

Es super rico.

Jest niesamowicie bogaty.

Jest bardzo bogaty.

PARTir