Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.


A

do

na

o

- Przy czasownikach ruchu (do konkretnego miejsca):

Voy a la playa.

Idę na plażę.

Sentarse a la mesa.

Usiąść przy stole.

- Wyrażenia:

Voy a pie.

Andar a gatas.

Escrito a mano.

Idę na piechotę.

Chodzic na czworakach.

Napisane odręcznie.

- Przed dopełnieniem bliższym w odniesieniu do osób:

Veo a mi abuela.

Widzę moją babcię.

- Po niektórych czasownikach:

Empezar a...

Dedicarse a...

Volver a...

Rozpocząć

Zajmować się

Powtórzyć

- Przy wyrażaniu pory dnia i godziny:

A las 5 en punto,

A medianoche.

O piątej (punkt).

O północy.

EN w

do (środka)

- Kiedy jesteśmy wewnątrz jakiegoś pomieszczenia:

Estoy en casa.

Jestem w domu.

- Przy czasownikach ruchu do wewnątrz:

Entro en el cuarto.

Wchodzę do pokoju.

- Przy środkach transportu:

Viajo en tren.

Monto en bicicleta.

Jadę pociągiemn.

Jeżdżę na rowerze.

Wyjątek:

montar a caballo

ir a pie

jeździć konno

iść pieszo

- Kiedy opisujemy sposób mówienia:

hablar en serio

hablar en broma

hablar en secreto

mówic poważnie

żartować

mówić coś w sekrecie

- Po pewnych czasownikach:

pensar en

entretenerse en

myśleć o

spędzać czas w, bawić się w

DE z

o


- Przy określaniu przynależności:

El coche de mi tío.

Samochód mojego wujka.

- Przy określaniu materiału:

El reloj de oro.

Złoty zegarek (zegarek ze złota).

- Przy określaniu tematu:

Hablamos de economía.

Rozmawiamy o ekonomii.

- Przy określaniu części czegoś:

Un poco de jamón.

Trochę szynki.

- Przy określaniu pochodzenia lub miejsca z którego przychodzimy:

Vengo de mi casa.

Przychodzę z mojego domu.

- W pewnym wyrażeniach:

Estoy de pie.

Estamos de acuerdo.

Stoję

Zgadzamy się

- Przy określeniu pory dnia:

de noche, de día

w nocy, w dzień

PARA

aby

dla

do

na

- Przy określaniu przyczyny:

Estudio para aprender.

Studiuję aby nauczyć się.

- Przy określaniu celu:

Un regalo para mí.

El tren para Madrid.

Prezent dla mnie.

Pociąg do Madrytu.

- Przy określaniu pewnego okresu czasu w przyszłości:

Para mañana.

Para el próximo año.

na jutro

na przyszły rok

POR

zamiast

przez

poprzez

za

- Przy określaniu powodu:

No tengo trabajo por mi enfermedad (a causa de).

Nie mam pracy przez moją chorobę.

- Przy określaniu zastępstwa:

Fue a trabajar por su padre (en lugar de).

Poszedł do pracy zamiast/zastąpić swojego ojca.

- Zdania w stronie biernej:

Fue mordido por un perro.

Został ugryziony przez psa.

- Przy określaniu drogi:

Paseamos por la ciudad.

Spacerowaliśmy po mieście.

- Przy określaniu sposobu komunikacji:

Por la radio, por teléfono, por el periódico

przez radio, przez telefon,

poprzez gazetę

- W wyrażeniach:

Por prudencia, por casualidad, por suerte.

roztropnie, przez przypadek, na szczęście.

- Przy określaniu okresu czasu:

Por el día, por la mañana, por una semana

przez jeden dzień, rano, przez tydzień

- Przy określaniu ceny:

Lo compré por 800 €.

Kupiłem to za 800 €.

- Przy określaniu miary i wagi:

100 km por hora

70€ por kilo

100 km na godzinę

70€ za kilogram

CON

z

- Przy określaniu czynności za pomocą pewnych przedmiotów:

Escribo con la pluma.

Piszę długopisem.

- W wyrażeniach:

Con prudencia, con cuidado

Roztropnie, ostrożnie.

- Przy określaniu osób/rzeczy towarzyszących:

Voy con mi padre.

Carne con patatas.

Idę z moim ojcem.

Mięso z ziemniakami.

CONTRA

przeciw

w

- Przy określaniu sprzeciwu:

Los unos contra los otros.

Chocó contra una pared.

Jedni przeciwko drugim.

Uderzył w ścianę.

ANTE

przed

(DELANTE DE):

Se paró ante la puerta.

Zatrzymał się przed drzwiami.

BAJO

pod

(DEBAJO DE):

Duerme bajo techo.

Śpi pod dachem.

DESDE

z

od

- Przy określaniu czasu i miejsca rozpoczęcia danej czynności:

Desde aquí, desde ahora

stąd, od teraz

SEGÚN

według

Habla según piensa.

Actúa según las leyes.

Mówi to co myśli.

Postępuje według przepisów prawa.

ENTRE

pomiędzy

- Pomiędzy pewnymi okresami czasu lub pomiędzy miejscami:

Entre la mesa y la pared.

Entre las 5 y las 6.

Pomiędzy stołem i ścianą.

Między godziną 5 i 6.

- Przy określaniu współpracy:

Lo haremos entre los tres.

Wykonamy to we trójkę.

HACIA

do

około

- Przy określaniu kierunku:

Hacia el Norte.

Na północ.

- Przy określaniu przybliżonego czasu, okresu czasu który pozostał do zakończenia pewnej czynności:

Hacia el verano.

Hacia las 5.

Do lata.

Do godziny 5.

SIN

bez

- Przy określaniu braku czegoś:

Estoy sin dinero.

Jestem bez pieniędzy.

SOBRE

ponad

około

o

(ENCIMA DE):

Vuela sobre las nubes.

Lata ponad chmurami.

- Przy określaniu przybliżonej ceny:

Cuesta sobre 500 €.

Kosztuje około 500€.

- Przy określaniu tematu:

Hablaron sobre su familia.

Rozmawiali o swojej rodzinie.

TRAS

za

po

 

(DETRÁS DE): miejsce

Él estaba tras la ventana.

On była za oknem.

(DESPUÉS DE): czas

Tras el invierno vino la primavera.

Po zimie przyszła wiosna.

PARTir