Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.


Czasu


AYER

wczoraj

Ayer fue lunes.

Wczoraj był Poniedziałek.

ANOCHE

zeszłej nocy

Anoche fui a bailar.

Zeszłej nocy poszłam potańczyć.

ANTEAYER

przedwczoraj

Anteayer fue domingo.

Przedwczoraj była Niedziela.

HOY

dzisiaj

Hoy es martes.

Dzisiaj jest Wtorek.

MAÑANA

jutro

Mañana será miércoles.

Jutro będzie Środa.

PASADO MAÑANA

pojutrze

Pasado mañana será jueves.

Pojutrze będzie Czwartek.

ANTES

wcześniej

Antes todo era más barato.

Wcześniej wszystko było tańsze.

AHORA

teraz

Ahora soy feliz.

Teraz jestem szczęśliwy.

LUEGO

później

Te veo luego.

Widzimy się później.

DESPUÉS

później

Ven a verme después.

Przyjdź później żeby zobaczyć się ze mną.

TARDE

późno

Ella siempre llega tarde.

Zawsze przychodzi późno.

TEMPRANO

wcześnie

El se levanta temprano.

On wstaje (z łóżka) wcześnie.

SIEMPRE

zawsze

El sol es siempre bienvenido.

Słońce jest zawsze mile widziane.

NUNCA

nigdy

Nunca fumo.

Nigdy nie palę.

JAMÁS

nigdy

Jamás bebo.

Nigdy nie piję.

TODAVÍA/AÚN

jeszcze

Todavía estoy cansado.

Aún estoy en la cama.

Jeszcze jestem zmęczony.

Jeszcze jestem w łóżku.

YA

już

Ya es de día.

Już jest dzień.

MIENTRAS

podczas

Comí mientras él hablaba.

Zjadłem podczas gdy on opowiadał.

PRONTO

prędko, szybko

Pronto será de noche.

Prędko nadejdzie noc.

PRIMERO

najpierw

Primero telefoneó.

Najpierw zadzwonił.

ENTONCES

więc

Entonces había alli muchos leones.

A więc było tam dużo lwów.

DE DÍA

w ciągu dnia

Trabajamos de día.

Pracujemy w ciągu dnia.

DE NOCHE

w nocy

De noche dormimos.

W nocy śpimy.


Sposobu


BIEN

dobrze

Escribo bien.

Dobrze piszę.

MAL

źle

Él habla mal.

On źle mówi.

ASÍ

tak/i - tacy

Somos así.

Tacy jesteśmy.

DEPRISA

szybko

Andamos deprisa.

Szybko chodzimy.

DESPACIO

wolno

Leemos despacio.

Wolno czytamy.


+ większość przymiotników (forma w rodzaju żeńskim) z przyrostkiem -MENTE

 

Claro --> clara

CLARAMENTE

oczywiście

Seguro --> segura

SEGURAMENTE

pewnie

Terrible --> terrible

TERRIBLEMENTE

strasznie

Tranquilo --> tranquila

TRANQUILAMENTE

cicho

Rico --> rica

RICAMENTE

bogato

Limpio --> limpia

LIMPIAMENTE

czystoMiejsca


AQUÍ (ACÁ)

tutaj

Vivimos aquí.

Mieszkamy tutaj.

AHÍ

tam

El coche está ahí.

Tam jest samochód.

ALLÍ (ALLÁ)

tam

Allí están los Alpes.

Tam są Alpy.

ARRIBA

na górze

Ellos están arriba.

Oni są na górze.

ABAJO

na dole

Ellos están abajo.

Oni są na dole.

ENCIMA

na górze, na powierzchni czegoś

Ponlo encima.

Połóż to na górze.

DEBAJO

na dole, pod spodem

Ponlo debajo.

Połóż to pod spodem.

DENTRO

do środka

Llévalo dentro.

Przynieś to do środka.

FUERA

na zewnątrz

Llévalo fuera.

Przynieś to na zewnątrz.

CERCA

blisko

Esta casa está cerca.

Ten dom jest blisko.

LEJOS

daleko

Aquella montaña está lejos.

Ta góra jest daleko.

DELANTE

przed

Delante se ecuentra la biblioteca.

Przed nami znajduje się biblioteka.

DETRÁS

za

Allí detrás está mi casa.

Tam za nami znajduje się mój dom.

JUNTO

obok

La bici está junto al árbol.

Rower jest obok drzewa.

ENFRENTE

na przeciwko

La farmacia está justo enfrente.

Apteka jest dokładnie na przeciwko.Stopnia


MUCHO

dużo

Trabajamos mucho.

Dużo pracujemy.

POCO

mało

El pájaro comió poco.

Ptak zjadł mało.

MUY

bardzo

Ella es muy inteligente.

Ona jest bardzo inteligentna.

BASTANTE

wystarczająco

El caballo bebió sufuciente agua.

Koń wypił wystarczającą (ilość) wody.

MENOS

mniej

Tienes que trabajar menos.

Powinnaś mniej pracować.

DEMASIADO

za duzo

Fumas demasiado.

Palisz za dużo.

ALGO

coś

Tiene algo en la mano.

Ma coś w ręku.

NADA

nic

Aquí no hay nada.

Tam nic nie ma.

SÓLO

tylko

Trabaja sólo por las mañanas.

On pracuje tylko rankami.

AL MENOS

co najmniej

przynajmniej

chociaż

Podías, al menos, haberme llamado.

Powinnaś była przynajmniej do mnie zadzwonić.

CASI

prawie

Casi se muerió.

Prawie umarł.

TANTO

tyle

Tanto trabajo y para nada.

Tyle pracy na darmo.Oznajmujący


tak

Sí, lo quiero hacer.

Tak, chcę to zrobić.

CLARO

oczywiście

Claro que nos vamos.

Oczywiście że idziemy.

CIERTO

oczywiście, w istocie

Cierto, tú tienes razón.

Oczywiście, ty masz rację.

SEGURO

na pewno

Seguro que el trabajo se hará.

Praca zostanie wykonana na pewno.

REALMENTE

naprawdę

Ellos trabajan realmente bien.

Oni pracują naprawdę dobrze.

SIN DUDA

bez wątpliwości

Sin duda, ocurrió.

Bez żadnej wątpliwości to się wydarzyło.

DESDE LUEGO

naturalnie

Desde luego, viajaremos allí.

Naturalnie, powinniśmy tam pojechać.

TAMBIÉN

też

również

El trabaja el sábado también.

On pracuje również w Soboty.Przeczący


NO

nie

No, yo no bebo.

Nie, ja nie piję.

AL CONTRARIO

przeciwnie

Al contrario, le gustaba mucho nadar.

(Wręcz) przeciwnie, on bardzo lubi pływać.

NI SIQUIERA

nawet nie

Ni siquiera me visitó.

Nawet mnie nie odwiedził.

TAMPOCO

też nie

Ella no tiene dinero, él tampoco.

Ona nie ma pieniędzy, on też nie.Wyrażający wątpliwość


QUIZÁ(S)

TAL VEZ

może

Quizás pueda ir de viaje mañana.

Może mógłby pojechać jutro w podróż.

ACASO

przez przypadek, przypadkiem

¿Acaso eres el Rey?

Przez przypadek/przypadkiem nie jesteś królem?

A LO MEJOR

w najlepszym wypadku

A lo mejor se hace.

W najlepszym wypadku to zrobimy.

SEGURAMENTE

możliwe, pewnie

Seguramente iremos a bailar.

Możliwe że pójdziemy potańczyć.

PARTir