Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.


 

HABER

(czasownik posiłkowy)

- Czasownik posiłkowy w zdaniach w stronie czynnej. W zdaniach w stronie biernej używamy czasownika SER.

- Wspólnie z imiesłowem przymiotnikowym Participio służy do tworzenia czasów złożonych Pretérito Perfecto (czas przeszły odnoszący się do teraźniejszości) oraz Pluscamperfecto (czas zaprzeszły).

- Po formie bezosobowej czasownika HABER nigdy nie stosuje się rodzajnika określonego (hay gente, hay un cigarillo, hay mucho ruido, hay dos mesas).

he tomado

habré aprendido

haya encontrado

había comido

habría venido

hubiera comprado 

HABER DE

+ Infinitivo (bezokolicznik)

lub

TENER QUE

+ Infinitivo(musieć)

- TENER QUE ma podobne znaczenie do HABER DE czy DEBER o nieco silniejszym zabarwieniu.

 

Hemos de volver pronto. Tenemos que volver pronto. Debemos volver pronto.

Musimy wcześnie wrócić.

SER (być) - Stosuje się przy opisywaniu stanu lub niezmiennej kondycji rzeczy.

Ellos son españoles.

Oni są Hiszpanami.
 

- Stosuje się jako czasownik posiłkowy w stronie biernej czasownika.

Fue mordido por un perro.

Został ugryziony przez psa.

ESTAR

(być)

- Stosuje się przy opisywaniu stanu lub zmiennej i czasowej kondycji rzeczy.

- ESTAR używa się również przy określaniu położenia.

Estamos enfermos.

Jesteśmy chorzy.

Madrid está en España.

Madryt jest w Hiszpanii.


- Nabywa funkcji przymiotnika przed imiesłowem przymiotnikowym Participio:

La puerta está abierta y el armario cerrado.

Drzwi są otwarte, a szafa zamknięta.

SOLER + Infinitivo (bezokolicznik) (być przyzwyczajonym do; "zwykłem")

- Nie jest czasownikiem samodzielnym - występuje zawsze przed czasownikiem w bezokoliczniku.

- Nie stosuje się go w czasie przyszłym Futuro, ani w trybie przypuszczającym Condicional.

Suelo ir al cine los domingos.

W Niedziele zwykłem/am chodzić do kina.

LLOVER

(padać)

TRONAR

(grzmieć)

NEVAR (śnieżyć)
- Są stosowane formy jedynie w trzeciej osobie liczby pojedyńczej (formy bezosobowe bez zaimka zwrotnego SE).

 

Aquí llueve mucho.

Sporo tutaj pada.

Ayer nevó en las montañas.

Wczoraj w górach padał śnieg.

Amanecer - amanece

Anochecer - anochece

Hacer buen/mal tiempo - hace buen/mal tiempo

Hacer sol - hace sol
świta

zapada zmrok

jest ładna/brzydka pogoda

jest słonecznie/świeci słońce

ACABAR DE

+ Infinitivo

("właśnie skończyłem" + czynność)

- Opisuje akcję która właśnie została ukończona:

Acabo de hablar con él.

Acabo de nadar.

Właśnie skończyłem z nim rozmawiać.

Właśnie skończyłam pływać.

IR A

+ Infinitivo

(będzie/zamierzać)

- Konstrukcja zastępująca czas przyszły Futuro.

- Czynność zostanie zrealizowana w najbliższej przyszłości.

Parece que va a llover


VOLVER A

+ Infinitivo

- Czynność która zostanie powtórzona.

Volveré a leer el libro.

Przeczytam książkę jeszcze raz.

ECHAR/SE A

+ Infinitivo

(Ponerse a)

- Czynność, która rozpoczyna się w danym momencie.

Se echó a llorar.

Echó a correr.

Se puso a trabajar.

Zaczął płakać.

Zaczął biec.

Rozpoczął pracę.

DEJAR DE

+ Infinitivo

 
Chce rzucić palenie / przestać palić<.

Quiere dejar de fumar.

 

DEBER DE

+ Infinitivo

(wydaje się że...)

- Czynność nie jest w 100% potwierdzona, nie jesteśmy pewni danej informacji.

- Wyraża prawdopodobieństwo.

Deben de estar durmiendo.

Wydaje mi się że śpią.

IR

+ Gerundio

- Czynność która jest w trakcie realizacji, czynność jest kontynuowana.

Ellos van aprendiendo el idioma. Oni uczą się języka / są w trakcie nauki języka.

ESTAR

+ Gerundio

(robić coś w danym momencie)

- Czynność została rozpoczęta i jest w trakcie realizacji w danym momencie w czasie teraźniejszym.

Está estudiando medicina.

(W tym momencie) studiuje medycynę

SEGUIR

+ Gerundio

- Ma podobne znaczenie do ESTAR + Gerundio.

- Stosuje sie by podkreślić kontynuację pewnej czynności.

Sigo creyendo en él.

Nadal w niego wierzę / pokładam w nim nadzieję.