Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

BIERNA CZASOWNIKA

- Jeżeli w zdaniu czynność wyrażana przez czasownik jest wykonywana przez podmiot, to jest to zdanie w stronie czynnej (podmiot jest wykonawcą czynności, a dopełnienie jej odbiorcą).

Yo escucho.

 Ja słucham.

 

- Natomiast jeżeli podmiot staje sie odbiorcą czynności, a dopełnienie jej wykonawcą, to jest to zdanie w stronie biernej.

Yo soy escuchado.

Jestem wysłuchiwany.
 
Strona czynna:

 

 Los soldados

Źołnierze

 ganaron

wygrali

 la batalla.

bitwę.

  podmiot

orzeczenie

dopełnienie

Strona bierna:

 La batalla

Bitwa

 fue ganada

została wygrana

por los soldados.

przez żołnierzy.


- W stronie biernej używamy przyimka POR oraz czasownika SER.


- Czasownik SER musi być odmieniony w tym samym czasie gramatycznym co zdanie w stronie czynnej. Czasownik SER w zdaniu w stronie biernej zawsze poprzedza czasownik w formie imiesłowu przymiotnikowego Participio.

 

- Imiesłów przymiotnikowy Participio przyjmuje identyczną liczbę i rodzaj gramatyczny co podmiot zdania.

La niña fue lavada por la madre.

Dziewczynka była myta przez matkę.   

Los niños fueron lavados por la madre.

Chłopcy byli myci przez matkę.


- Stronę bierną możemy również utworzyć poprzez użycie zaimka zwrotnego SE, po którym następuje czasownik w stronie czynnej (tzw. bezosobowa forma czasownika).

Aquí se habla francés.

Tutaj mówi sie po francusku.