Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

tworzenie form osobowych od innych form gramatycznych czasownika


- Od pierwszej osoby liczby pojedyńczej czasu teraźniejszego w trybie oznajmującym (Presente de Indicativo) tworzymy wszystkie osoby trybu łączącego w czasie teraźniejszym (Presente de Subjuntivo):

Vengo:    Venga,     vengas...

 

- Od trzeciej osoby liczby mnogiej czasu przeszłego (Pretérito de Indefinido) tworzymy tryb łączący w czasie przeszłym niedokonanym (Imperfecto de Subjuntivo):

Trajeron:    Trajera,    trajeras…

- Od form osobowych czasu przyszłego (Futuro) tworzymy wszystkie formy osobowe trybu warunkowego (Condicional):

Tomaré:   Tomaría,    tomarías…


- Od formy bezokolicznika (Infinitivo) tworzymy:

Tomar

(brać/pić)

Czas przeszły niedokonany (Imperfecto de Indicativo)

Tomaba,   tomabas
Iprzysłówkowy (Gerundio)

Tomando

Imiesłów przymiotnikowy (Participio)

Tomado

Oprócz czasowników nieregularnych dla każdej z powyższych form gramatycznych.